Mijn droom? Blindengeleidehond worden!

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is op zoek naar vrijwilligers die helpen met het opvoeden van de pups. Dit kan op verschillende manieren: tijdens hun eerste levensjaar of enkel tijdens vakantieperiodes, ’s avonds en in het weekend of voor de moederhonden zelfs gedurende hun volledige leven.


Ik wil pleeggezin worden

Het opvoeden van een puppy tot een blindengeleidehond vraagt een bijzondere aanpak.

pup-check

Pleeggezinnen hebben een ontzettend belangrijke taak in het opleidingstraject. Het is belangrijk dat je als gezin voldoet aan een aantal vereisten zoals bijvoorbeeld voldoende tijd hebben.

pup-home

In het najaar worden er worden infosessies gegeven op verschillende locaties in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Schrijf onmiddellijk in voor een infosessie via onze website.

pup-love

Met deze actie hopen we geschikte pleeggezinnen te vinden, zodat onze pups van een warme en liefdevolle thuis kunnen genieten. Kom te weten of jij geschikt bent als pleeggezin door de vragen te beantwoorden.

Wil je meer te weten komen over onze werking of hoe je nu een pleeggezin kan worden. Dan neem je best een kijkje op onze website.

labrador.png
Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Deze campagne is georganiseerd door het BCG, het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

Wij zijn een mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt en gratis ter beschikking stelt aan personen met een visuele beperking. Verkeerd geparkeerde auto’s, wegenwerken, vuilnis op de stoep… De meesten onder ons ontlopen dit met gemak, maar voor een slechtziende of blinde persoon maken deze obstakels het dagelijks traject ontzettend moeilijk. De stoep wordt als het ware een hindernissenparcours. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden helpt personen met een visuele beperking door het opleiden van geleidehonden. Een geleidehond geeft stoepranden aan, ontwijkt hindernissen, zoekt oversteekplaatsen,

bushaltes of trappen en zorgt ervoor dat de gebruiker veilig kan deelnemen aan het verkeer. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden koopt en kweekt honden met een goede slaagkans en bezorgt hen een opleiding door professionele trainers. Geleidehonden opleiden is echter niet mogelijk zonder de hulp van de uiterst belangrijke pleeggezinnen die deze honden opvangen, socialiseren en huisvesten. Minder pleeggezinnen betekent minder puppy’s kweken of aankopen. Minder puppy’s betekent minder geleidehonden voor personen die hier echt nood aan hebben.


Kom meer te weten over onze organisatie door onze website te bezoeken.

Ga naar geleidehond.be