Het is beslist, jullie willen pleeggezin worden.

Na de infosessie was het duidelijk; jullie willen pleeggezin worden voor één van onze pups. Om jullie beter te leren kennen, sturen we eerst een vragenlijst. Later volgt er een huisbezoek om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Tijdens dit bezoek wordt er naar verschillende zaken gekeken. Zijn de woning en tuin 'puppyproof''? Wanneer werken jullie precies? Is er een goede plek waar de hond zijn behoefte kan doen? Als alles OK is, worden jullie geselecteerd als pleeggezin. Dan is het afwachten tot de pup komt.

De pups in het BCG-opleidingstraject worden aangekocht bij particuliere kwekers ofwel worden ze geboren in ons breedingcentrum, dan komen ze uit ons eigen kweekprogramma. De moederhonden komen enkele weken voor de bevalling in het breedingcentrum wonen om te wennen aan de nieuwe omgeving. Tijdens en na de bevalling is er permanent iemand aanwezig om voor haar en haar nest te zorgen. De pups worden in de beste omstandigheden geboren.

Al van heel erg jong worden ze gewoon gemaakt aan verschillende prikkels. Wanneer ze 6 weken oud zijn, wordt een eerste test gedaan. Hierbij kijken we naar lichaamsgevoeligheid en geluidsgevoeligheid. Je ziet meteen de verschillen in de karakters. Aan de hand van deze test, wordt beslist bij welk pleeggezin de pup het best kan geplaatst worden. Zij mogen dan een naam kiezen voor het hondje. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moet de eerste letter altijd de alfabetische rangorde van het nest aangeven én mag het bijvoorbeeld geen mensennaam zijn.

Als de pup 7 weken is, begint het avontuur en komt de pup bij jullie wonen.