Artikel - Gezocht puppy pleegouder(s)

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden helpt personen met een visuele beperking door het opleiden van geleidehonden. Een geleidehond geeft stoepranden aan, ontwijkt hindernissen, zoekt oversteekplaatsen, bushaltes of trappen en zorgt ervoor dat de gebruiker veilig kan deelnemen aan het verkeer.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden koopt en kweekt daarom honden met eengoede slaagkans en bezorgt hen een opleiding door professionele trainers. Geleidehonden opleiden is echter niet mogelijk zonder de hulp van de uiterst belangrijke pleeggezinnen die deze honden op vangen, socialiseren en huisvesten. Geen pleeggezinnen betekent minder puppy’s kweken/aankopen. En minder puppy’s betekent minder geleidehonden voor personen die hier echt nood aan hebben. Daarom is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden op zoek naar vrijwilligers die helpen met het opvoeden en opvangen van de pups of de honden in training. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor verschillende types opvang- en pleeggezin. Ze kiezen zelf op basis van hun beschikbaarheid: tijdens het eerste levensjaar van de pup of enkel tijdens vakantieperiodes, ’s avonds en in het weekend als opvanggezin voor de honden in training of voor de moederhonden zelfs gedurende hun volledige leven. Pleeggezinnen krijgen ondersteuning en begeleiding van de puppyinstructeurs van het BCG. Alle medische kosten, voeding, mand en trainingsspeeltjes worden vergoed. Het opleiden van die geleidehonden is erg tijdsintensief. Dit komt onder meer omdat we de effectieve training tot geleidehond pas starten als de honden 14 maanden oud zijn. Door het lange traject kost een geleidehond zo’n 20.000 tot 25.000 euro. De meeste geleidehondgebruikers maken aanspraak een toelage van de overheid, maar deze is ontoereikend. Toch bieden wij de hond gratis aan aan personen met een visuele beperking. Aangezien wij afhankelijk zijn van giften en schenkingen, hebben we u hulp nodig om dit te kunnen blijven doen.