Gezocht puppy pleegouder(s)

Voor een slechtziende of blinde persoon zijn er obstakels die een dagelijks traject ontzettend moeilijk maken. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden pakt dit probleem aan door geleidehonden op te leiden voor mensen met een visuele beperking.

Gezocht puppy pleegouder(s)

Verkeerd geparkeerde auto’s, vuilnis op de weg... De meesten ontlopen dit met gemak, maar voor een slechtziende of blinde persoon zijn dat obstakels die een dagelijks traject ontzettend moeilijk maken. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden pakt dit probleem aan door geleidehonden op te leiden voor personen met een visuele beperking. 


Een geleidehond geeft stoepranden aan, ontwijkt hindernissen, zoekt bushaltes of trappen en zorgt ervoor dat de gebruiker veilig kan deelnemen aan het verkeer. Maar, het opleiden van die geleidehonden is wel erg tijdsintensief. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden koopt en kweekt daarom de beste honden voor de job en bezorgt hen een opleiding door professionele trainers. 


Die opleiding is echter niet mogelijk zonder de uiterst belangrijke pleeggezinnen om deze honden op te vangen – geen pleeggezinnen betekent namelijk geen puppy’s. En geen puppy’s betekent geen nieuwe geleidehonden. Daarom is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden op zoek naar vrijwilligers die helpen met het opvoeden van de pups. Hoe, wat, waar? Dat kies je als ‘pleegouder’ volledig zelf: tijdens het eerste levensjaar of enkel tijdens vakantieperiodes, ’s avonds en in het weekend of voor de moederhonden zelfs gedurende hun volledige leven. Pleeggezinnen krijgen ondersteuning en begeleiding van de puppy- instructeurs van het BCG. Alle medische kosten, voeding, mand en trainingsspeeltjes worden overigens vergoed. 


Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is een vereniging zonder winstoogmerk die afhankelijk is van giften en legaten. Wil je ons steunen of een actie organiseren? Meer informatie op www.geleidehond.be 


Heb je interesse om pleeggezin te worden? Surf dan naar www.puppyzoektpleeggezin.be of neem telefonisch contact op via 012/23 43 19. We nodigen je graag vrijblijvend uit op een infosessie.